MAWAIYA HINDWANI Pincode (UP)

The pin code for Mawaiya Hindwani UP is 212503. Mawaiya Hindwani is in Allahabad, Uttar Pradesh

Mawaiya Hindwani

212503

Allahabad

Uttar Pradesh

India

  • Qpzm Pin Codes Uttar Pradesh Suburb of the Day: Kila -> Farrukhabad -> Uttar Pradesh