BARAR FARIQ Pincode (UP)

The pin code for Barar Fariq UP is 212217. Barar Fariq is in Kaushambi, Uttar Pradesh

Barar Fariq

212217

Kaushambi

Uttar Pradesh

India

  • Qpzm Pin Codes Uttar Pradesh Suburb of the Day: Satarwans -> Lalitpur -> Uttar Pradesh