Jammu and Kashmir cities starting with letter Q and their Pin Codes

Jammu and Kashmir Pin Codes

Qanmar | Qasbalar | Qasbayar | Qazigund | Qilla Bahu | Qilla Darhal | Quilmuqam | Quimoh | Qumroo

Browse JK Cities by Letter

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z